VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "General agriculture and plant growing"

Creation of Long-Term Cultivated Pastures in the History of the Northwestern Dairy Framing and Grassland Management Research Institute

Vakhrusheva V.V., Pryadilshchikova E.N., Stolyarchuk E.I.

Volume 4, Issue 1, 2021

Vakhrusheva V.V., Pryadil’shchikova E.V., Stolyarchuk E.I. Creation of Long-Term Cultivated Pastures in the History of the Northwestern Dairy Framing and Grassland Management Research Institute. Agricultural and Livestock Technology, 2021, vol. 4, no. 1. DOI: 10.15838/alt.2021.4.1.1 URL: http://azt-journal.ru/article/28815?_lang=en

DOI: 10.15838/alt.2021.4.1.1

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Serebrova I.V. [et al.]. The role of the Northwestern Dairy Farming and Grassland Management Research Institute in the development of fodder production in the Russian North-West region. In: Intensifikatsiya sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva: sbornik nauchnykh statey SZNIIMLPKH [Intensification of Agricultural Production: NWDFGMRI]. Vologda – Molochnoye, 2004, pp. 68–71 (in Russian).
 2. Abramova N.I. Emel’yanov’s contribution to the institute development. AgroZooTekhnika=Agricultural and Lifestock Technology, 2020, vol. 3, no. 2. DOI: 10.15838/alt.2020.3.2.6. Available at: http://azt-journal.ru/article/28591 (in Russian).
 3. Ulanova A.A., Petseva S. Change in the state of grass stand on cultivated pasture under cattle grazing. Issledovatel'skiye raboty shkol'nikov po ekologii. Vologda=Schoolchildren’s Research Work on Ecology. Vologda, 2004, pp. 17–21. Available at: https://www.booksite.ru/natural/10_st-4.html (in Russian).
 4. Maklakhov A.V., Burgomistrova O.N., Zadumkin K.A. A.S. Emel’yanov – an outstanding scientist, talented organizer, and founder of the dairy farming development in Russia. AgroZooTekhnika=Agricultural and Lifestock Technology, 2018, no. 1 (1). DOI: 10.15838/alt/2018.1.1.1. Available at: http://azt-journal.ru/article/2519 (in Russian).
 5. Prozorov A.A., Uglina R.V. Severo-Zapadnyy nauchno-issledovatel'skiy institut molochnogo i lugopastbishchnogo khozyaystva [North-West Research Institute of Dairy and Grassland Farming]. Vologda – Molochnoye, 1996. 40 p.
 6. Serebrova I.V. The system of resource energy saving techniques for accelerated improvement of forage lands for cutting and pasture use in the conditions of the Vologda Oblast. Sovremennyye problemy razvitiya lugopastbishchnogo khozyaystva v Severo-Zapadnoy zone RF: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii=Modern Problems of the Development of Grassland Farming in the North-Western Zone of the Russian federation: Materials of the Scientific-Practical Conference, June 23, 1998, pp. 32–35 (in Russian).
 7. Kutuzova A.A. Metodika effektivnogo osvoyeniya mnogovariantnykh tekhnologiy uluchsheniya senokosov i pastbishch v Severnom prirodno-ekonomicheskom rayone [Methodology for the Effective Development of Multi-Variant Technologies for Improving Hayfields and Pastures in the Northern Natural and Economic Region]. Moscow: Ugreshskaya Tipografiya, 2015. 68 p.
 8. Pryadil’shchikova E.N. et al. Sozdaniye i ispol'zovaniye pastbishch na osnove travostoya s kozlyatnikom vostochnym, lyadventsem rogatym v usloviyakh Yevropeyskogo Severa Rossii: metod. rekomendatsii [Creation and Use of Pastures on the Basis of Grass Stand with Oriental Goat’s Rue, Horned Goat’s Rue in the Russian North: Methodological Recommendations]. Vologda – Molochnoye, 2017. 15 p.
 9. Yudina E.A., Konovalova N.Yu. Festulolium and domestic ryegrass use for pasture agrohytocenosis creation. Molochnokhozyaystvennyy vestnik=Dairy Bulletin, 2019, no. 2 (34), pp. 72–81. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-festuloliuma-i-rai-grasa-pastbischnogo-dlya-sozdaniya-pastbischnyh-agrofitotsenozov/viewer (in Russian).
 10. Konovalova N.Yu., Konovalova S.S. Efficiency of Grass Mixtures Based on Goat’s Rue and Alfalfa in the Russian North. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo=Dairy and Beef Cattle Farming, 2011, no. 4, pp. 11–12 (in Russian).
 11. Stolyarchuk E.I., Vakhrusheva V.V. The influence of botanical composition of pasture agrohytocenosis on the crop yield of perennial grasses. AgroZooTekhnika=Agricultural and Lifestock Technology, 2020, vol. 3, no. 4. DOI: 10.15838/alt.2020.3.4.5. Available at: http://azt-journal.ru/article/28760 (in Russian).

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: