VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Fodder production, feeding of farm animals, and fodder technology"

Biological Methods in Scientific and Economic Experiment

Gysarov I., Obryaeva O.

Volume 4, Issue 1, 2021

Gusarov I.V., Obryaeva O.D. Biological Methods in Scientific and Economic Experiment. Agricultural and Livestock Technology, 2021, vol. 4, no. 1. DOI: 10.15838/alt.2021.4.1.4 URL: http://azt-journal.ru/article/28818?_lang=en

DOI: 10.15838/alt.2021.4.1.4

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Moshkina S.V. Metodologiya nauchnykh issledovaniy v zhivotnovodstve: uchebno-metodicheskoye posobiye [Methodology of Scientific Research in Animal Breeding: Study Aid]. Ed. by Moshkina S.V. Orel: FGBOU VO Orlovskii GAU, 2015. 116 p.
  2. Burtseva S.V., Rudishin O.Yu. Sovremennyye biologicheskiye i biokhimicheskiye metody issledovaniy v zootekhnii: uchebn. posobiye [Modern Biological and Biochemicar Research Methods in Zootechnics: Study Aid]. Barnaul: Izd. AGAU, 2014. 215 p.
  3. Ovsyannikov A.I. Osnovy opytnogo dela v zhivotnovodstve [Experienced Livestock Basics]. Moscow: Kolos, 1976. 304 p.
  4. Antonova V.S., Topuriya G.M., Kosilov V.I. Metodologiya nauchnykh issledovaniy v zhivotnovodstve: uchebnoye. posobiye [Methodology of Scientific Research in Animal Breeding: Study Aid]. Orenburg: Izd. OGAU, 2011. 246 p.
  5. Dmitrochenko A.P., Oll’ Yu.K. To the method of conducting long-term experiments on feeding dairy cows. Kormleniye sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh=Farm Animals’ Feeding, 1965, iss. 6, pp. 417–434 (in Russian).
  6. Samsonova D.A., Tabalina A.S., Fufurin I.L. Method of registration and analysis of spectra obtained by infrared quantum cascade laser. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta imeni N.E. Baumana. Seriya: Yestestvennyye nauki=Herald of the Bauman Moscow Sate Technical university. Series Natural Sciences, 2018, no. 4 (79), pp. 90–101 (in Russian).
  7. Bogatyreva E.V., Fomenko P.A. Methodology in food zoo analysis. Agrarnaya nauka na sovremennom etape: sostoyaniye, problemy, perspektivy: materialy III nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiyem=Agrarian Science at the Present Stage: State, Problems, Prospects: Material of the 3rd Scientific-Practical Conference with National Participation. Vologda: FSBIS VolRC RAS, 2020, pp. 103–109 (in Russian).
  8. Kosolapov V.M. et al. Mineral'nyye elementy v kormakh i metody ikh analiza [Mineral Elements in Feed and Methods of Their Analysis: Monograph]. Moscow: Ugreshakaya Tipografiya, 2019. 272 p.
  9. Shutova M.V., Gusarov I., Obryaeva O. Fodder production, feeding of farm animals, and fodder technology. AgroZooTekhnika=Agricultural and Lifestock Technology, 2020, vol. 3, no. 3. DOI: 10.15838/alt.2020.3.3.3. Available at: http://azt-journal.ru/article/28701 (in Russian).
  10. Ed. Kondrakhina I.P. Metody veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki: spravochnik [Veterinary Clinical Laboratory Diagnostic Methods: Reference Book]. Moscow: KolosS, 2004. 520 p.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: